Diagnostyka
Przychodnia Lekarska
Rehabilitacja
Psychologia
Informacje: 692 297 274  zakladopieki@akcemed.pl

Cennik

CENNIK USŁUG ZAKŁADU OPIEKI I REHABILITACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

 

OPŁATY ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKI I REHABILITACJI

Szczegółowe informacjie dotyczące opłat za pobyty w Akademickim Centrum Medycznym:

 • TEL.: 692 297 274 (dyrektor placówki)
  pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
  sob. - niedz. i święta w godz. 9:00 - 17:00 
 • E-MAIL: zakladopieki@akcemed.pl
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym ze wspólną łazienką
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju dwuosobowym
Dobrowolna opłata za rehabilitację (3 x tygodniowo) podczas pobytu 30-dniowego
4 900.00
4 300.00
3 800.00
400.00

Dwutygodniowy pobyt w pokoju dwuosobowym
Dwutygodniowy pobyt w pokoju jednoosobowym

2 500.00
3 000.00
Każda dodatkowa doba w pokoju dwuosobowym
Każda dodatkowa doba w pokoju jednoosobowym
180.00
200.00
 
Neuropsycholog - diagnoza i terapia neuropsychologiczna (sesja 60 min.)
Neurologopeda (sesja 30 min.)
Pozostali specjaliści oraz badania diagnostyczne

 
130.00
65.00
wg. cennika
Przychodni
Lekarskiej ACM

 

OPŁATY ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKI I REHABILITACJI
dla Pacjentów w zaawansowanym stadium demencji z utrudnionym kontaktem lub bez kontaktu słowno – logicznego
(z chorobami typu: Alzheimer, Parkinson, wymagających wzmożonej opieki, po udarach i zabiegach ortopedycznych)

Szczegółowe informacjie dotyczące opłat za pobyty w Akademickim Centrum Medycznym:

 • TEL.: 692 297 274 (dyrektor placówki)
  pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
  sob. - niedz. i święta w godz. 9:00 - 17:00 
 • E-MAIL: zakladopieki@akcemed.pl
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym ze wspólną łazienką
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju dwuosobowym
Dobrowolna opłata za rehabilitację (3 x tygodniowo) podczas pobytu 30-dniowego
5 700.00
5 200.00
4 600.00
400.00
 
Neuropsycholog - diagnoza i terapia neuropsychologiczna (sesja 60 min.)
Neurologopeda (sesja 30 min.)
Pozostali specjaliści oraz badania diagnostyczne

 
130.00
65.00
wg. cennika
Przychodni
Lekarskiej ACM

USŁUGI REHABILITACYJNE

Szczegółowe informacjie dotyczące usług rehabilitacyjnych w Akademickim Centrum Medycznym:

PAKIETY REHABILITACYJNE *
pakiet "ROZSZERZONY":
    miesięczny
    tygodniowy

800.00
250.00
pakiet "INTENSYWNY"
    miesięczny
    tygodniowy

1 600.00
500.00
dowiedz się więcej o pakietach rehabilitacyjnych
KINEZYTERAPIA
Konsultacja fizjoterapeutyczna 100.00
Indywidualna praca z pacjentem (30 minut)
(Terapia manualna - Kaltenborn, Ackerman, Neuromobilizacja, FOI)
70.00
Ćwiczenia w systemie UGUL (30 minut) 18.00
MASAŻ
Masaż suchy częściowy (30 minut) 50.00
Masaż kręgosłupa (do 60 minut) 150.00
FIZYKOTERAPIA
Elektrostymulacja mięśni (30 minut) 15.00
Galwanizacja 15.00
Jonoforeza 15.00
Prądy diadynamiczne (DD) 15.00
Prądy interferencyjne 15.00
Prądy Kotza (rosyjska stymulacja) 15.00
Prądy TENS 15.00
Prądy Traberta 15.00
Laseroterapia punktowa 15.00
Fala uderzeniowa - jedna okolica zabiegowa (1zabieg)ala uderzeniowa - 1 zabieg
Fala uderzeniowa - dwie okolice zabiegowe (2 zabiegi)ala uderzeniowa - 2 zabiegi
50.00
90.00
Krioterapia miejscowa (1 zabieg; 2-3 min.) 15.00
Światłolecznictwo (1okolica; 15 min.) 15.00
Ultraforeza (ultrasonoforeza) 15.00
Elektroterapia ultradźwiękowa kojarzona (ultradźwięk+elektroterapia) 15.00
Elektroultrafonoforeza (elektrosonoforeza) 15.00
Pola magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetoterapia i magnetostymulacja; 20 - 30 minut) 15.00
Kinesiotaping (jedna aplikacja) 30.00
 
Wydanie dokumentacji medycznej

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę  danych zawartych w tej dokumentacji. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienia  pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym okresie. Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii  w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.
Każde kolejne udostepnienie jest płatne i wynosi 30 gr za stronę

Podstawa Prawna:
Art.27 i 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. z 2019 Nr. 1127

   
Przechowywanie zwłok

Gdy w trakcie pobytu pacjenta w Zakładzie nastąpi zgon, informacja o tym fakcie jest natychmiast przekazywa rodzinie lub opiekunowi pacjenta. Rodzina lub opiekun pacjenta zawiadamia wybrany przez siebie zakład pogrzebowy który  w możliwie najkrótszym czasie odbiera ciało zmarłej osoby. Zakład nie pobiera opłat za przechowywanie zwłok.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951)

* - Wszystkie pakiety rehabilitacyjne należy wykorzystać w ciągu 2 miesięcy

 

Znajdź nas: 

KONTAKT

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

 
 • TEL.: 692 297 274 (dyrektor placówki)
  pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
  sob. - niedz. i święta w godz. 9:00 - 17:00
   
 • TELEFON WSPARCIA: 22 559 24 38
  środy od 15.00 - 16.00 dla potrzebujących porady psychologa lub psychoterapeuty
Copyright © 2019 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
Wykonanie: www.jellinek.pl