Diagnostyka
Przychodnia Lekarska
Rehabilitacja
Psychologia
Informacje: 692 297 274  zakladopieki@akcemed.pl

Cennik

CENNIK USŁUG ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

 

OPŁATY ZA POBYT W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM

Szczegółowe informacjie dotyczące opłat za pobyty w Akademickim Centrum Medycznym:

 • TEL.: 692 297 274 (dyrektor placówki)
  pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
  sob. - niedz. i święta w godz. 9:00 - 17:00 
 • E-MAIL: zakladopieki@akcemed.pl
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju dwuosobowym
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym
Dobrowolna opłata za rehabilitację (3 x tygodniowo) podczas pobytu 30-dniowego
3 800.00
4 900.00
400.00

Dwutygodniowy pobyt w pokoju dwuosobowym
Dwutygodniowy pobyt w pokoju jednoosobowym

2 500.00
3 000.00
Każda dodatkowa doba w pokoju dwuosobowym
Każda dodatkowa doba w pokoju jednoosobowym
180.00
200.00
 
Neuropsycholog - diagnoza i terapia neuropsychologiczna (sesja 60 min.)
Neurologopeda (sesja 30 min.)
Pozostali specjaliści oraz badania diagnostyczne

 
130.00
65.00
wg. cennika
Przychodni
Lekarskiej ACM

 

OPŁATY ZA POBYT W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM
dla Pacjentów w zaawansowanym stadium demencji z utrudnionym kontaktem lub bez kontaktu słowno – logicznego
(z chorobami typu: Alzheimer, Parkinson, wymagających wzmożonej opieki, po udarach i zabiegach ortopedycznych)

Szczegółowe informacjie dotyczące opłat za pobyty w Akademickim Centrum Medycznym:

 • TEL.: 692 297 274 (dyrektor placówki)
  pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
  sob. - niedz. i święta w godz. 9:00 - 17:00 
 • E-MAIL: zakladopieki@akcemed.pl
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju dwuosobowym
30-dniowy całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym
Dobrowolna opłata za rehabilitację (3 x tygodniowo) podczas pobytu 30-dniowego
4 600.00
5 700.00
400.00
 
Neuropsycholog - diagnoza i terapia neuropsychologiczna (sesja 60 min.)
Neurologopeda (sesja 30 min.)
Pozostali specjaliści oraz badania diagnostyczne

 
130.00
65.00
wg. cennika
Przychodni
Lekarskiej ACM

USŁUGI REHABILITACYJNE

Szczegółowe informacjie dotyczące usług rehabilitacyjnych w Akademickim Centrum Medycznym:

PAKIETY REHABILITACYJNE *
pakiet "ROZSZERZONY":
    miesięczny
    tygodniowy

800.00
250.00
pakiet "INTENSYWNY"
    miesięczny
    tygodniowy

1 600.00
500.00
dowiedz się więcej o pakietach rehabilitacyjnych
KINEZYTERAPIA
Konsultacja fizjoterapeutyczna 100.00
Indywidualna praca z pacjentem (30 minut)
(Terapia manualna - Kaltenborn, Ackerman, Neuromobilizacja, FOI)
70.00
Ćwiczenia w systemie UGUL (30 minut) 18.00
MASAŻ
Masaż suchy częściowy (30 minut) 50.00
Masaż kręgosłupa (do 60 minut) 150.00
FIZYKOTERAPIA
Elektrostymulacja mięśni (30 minut) 15.00
Galwanizacja 15.00
Jonoforeza 15.00
Prądy diadynamiczne (DD) 15.00
Prądy interferencyjne 15.00
Prądy Kotza (rosyjska stymulacja) 15.00
Prądy TENS 15.00
Prądy Traberta 15.00
Laseroterapia punktowa 15.00
Fala uderzeniowa - 1 zabieg - PROMOCJA do 29.02.2020 r.
Fala uderzeniowa - 2 zabiegi - PROMOCJA do 29.02.2020 r.
Fala uderzeniowa - każdy kolejny zabieg
39.00
79.00
plus 29.00
Krioterapia miejscowa (1 zabieg; 2-3 min.) 15.00
Światłolecznictwo (1okolica; 15 min.) 15.00
Ultraforeza (ultrasonoforeza) 15.00
Elektroterapia ultradźwiękowa kojarzona (ultradźwięk+elektroterapia) 15.00
Elektroultrafonoforeza (elektrosonoforeza) 15.00
Pola magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetoterapia i magnetostymulacja; 20 - 30 minut) 15.00
Kinesiotaping (jedna aplikacja) 30.00
 
Wydanie dokumentacji medycznej - kserokopia - 1 strona
Podstawa prawna:
Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186
00.30
   
UWAGA! W Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym nie pobiera się opłat za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin, w związku z powyższym w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym nie przechowuje się zwłok powyżej 72 godzin. Zwłoki zmarłego pacjenta odbiera wybrany przez rodzinę zakład pogrzebowy. Ewentualne opłaty związane z przechowywaniem zwłok pobiera zakład pogrzebowy zgodnie ze swoim cennikiem.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853)

* - Wszystkie pakiety rehabilitacyjne należy wykorzystać w ciągu 2 miesięcy

 

Znajdź nas: 

KONTAKT

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

 
 • TEL.: 692 297 274 (dyrektor placówki)
  pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
  sob. - niedz. i święta w godz. 9:00 - 17:00
   
 • TELEFON WSPARCIA: 22 559 24 38
  środy od 15.00 - 16.00 dla potrzebujących porady psychologa lub psychoterapeuty
Copyright © 2019 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
Wykonanie: www.jellinek.pl