Diagnostyka
Przychodnia Lekarska
Rehabilitacja
Psychologia
Informacje: 692 297 274  zakladopieki@akcemed.pl

Turnusy Rehabilitacyjne dla Chorych z Następstwami Udaru Mózgu

W ramach funkcjonowania Akademickiego Centrum Medycznego oferujemy kompleksowe leczenie przeznaczone dla osób po udarach mózgu.
 

Rehabilitacja neuropsychologiczna, neurologopedyczna, fizjoterapia oraz terapia zajęciowa z zastosowaniem arteterapii i muzykoterapii z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, należą do grupy specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych stosowanych wobec chorych z nabytym uszkodzeniem mózgu. Poudarowe dysfunkcje mózgu w zakresie wyższych czynności nerwowych wymagają specjalistycznej, obejmującej całościowe spektrum zaburzeń rehabilitacji.
 

Celem terapii usprawniania chorych z następstwami udaru mózgu jest poprawa funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i fizycznego w życiu codziennym oraz ułatwienie powrotu do samodzielności i aktywności zawodowej.
 

W grupie pacjentów po udarze mózgu terapią indywidualną i grupową objęci są chorzy z zaburzeniami m.in.:
 

 • mowy o typie afazji, dyzartrii
 • aleksją (zaburzeniami czytania)
 • agrafią (zaburzeniami pisania)
 • akalkulią (zaburzeniami znajomości cyfr i leczenia)
 • zespołem zaniedbywania
 • zaburzeniami wzrokowo – przestrzennymi
 • dysfunkcjami wykonawczymi
 • zaburzeniami uwagi, pamięci


Duże znaczenie w przywracaniu poprawy funkcjonowania po udarze mózgu, ma czas rozpoczęcia usprawniania uszkodzonych funkcji. Im wcześniej zostaną one zdiagnozowane oraz poddane odpowiednim oddziaływaniom terapeutycznym, tym lepsze rokowania i większa szansa na powrót do samodzielności w życiu codziennym czy podjęcie na nowo aktywności zawodowej.
 

Drugim ważnym elementem w usprawnianiu chorych po udarach mózgu jest ciągłość i systematyczność rehabilitacji, która tylko w przypadku spełnienia obu tych kryteriów ma szanse na przyniesienie jak najlepszych efektów. Istotna jest również współpraca z rodziną chorego oraz chęć edukacji ze strony pacjenta.
 

W naszym centrum medycznym zapewniamy rehabilitację prowadzoną przez ściśle współpracujący ze sobą interdyscyplinarny zespół specjalistów z zakresu: neurologii, psychologii, neurologopedii, fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz opieki medycznej.
 

Jest możliwość konsultacji u lekarzy specjalistów zatrudnionych w Przychodni Lekarskiej zlokalizowanej na parterze budynku.

 

TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA

 

Głównym celem terapii neuropsychologicznej chorego po udarze mózgu, jest poprawa jego funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego, a co za tym idzie umożliwienie mu powrotu do samodzielności w życiu codziennym.
 

Na początku naszych oddziaływań terapeutycznych jest badanie psychologiczne, mające na celu określenie deficytów poznawczych,  jakie powstały po udarze mózgu oraz określenie ich głębokości. Następnie w zależności od tego z jakim ubytkiem funkcji kognitywnych jest chory stosujemy odpowiedni program rehabilitacyjny.


Rehabilitacja psychologiczna ma za zadanie z jednej strony stymulowanie procesów odbudowy zaburzonych funkcji, a z drugiej uczenie chorych po udarze mózgu, metod kompensacji deficytów, które mają charakter trwały.

 

Program obejmuje terapię:
 

 • funkcji językowych
 • praksji  (wykonywanie prostych lub złożonych czynności celowych)
 • gnozji wzrokowych (wzrokowe rozpoznawanie obiektów)
 • zaburzeń wzrokowo - przestrzennych
 • orientacji w miejscu, czasie i przestrzeni
 • czytania
 • pisania
 • liczenia
 • pamięci, uwagi
 • zespołu zaniedbywania
 • dysfunkcji wykonawczych


Oprócz treningu w/w funkcji zapewniamy naszym pacjentom i ich rodzinom wsparcie psychologiczne. W tym celu rozmawiamy z chorym, pracujemy nad poniesieniem jego samooceny, poprawą samopoczucia, zapobiegamy stanom depresyjnym, wycofaniu się i izolacji. Staramy się poprzez nasze oddziaływania wypłynąć na ogólne zwiększenie aktywności chorego i zapobiec pogłębianiu się zaburzeń zarówno w sferze poznawczej jak i emocjonalnej.
 

Wiedząc jak dużą rolę  w całym procesie rehabilitacji chorego po udarze mózgu odgrywa jego otoczenie, kładziemy duży nacisk na współpracę z jego najbliższą rodziną. W tym celu proponujemy państwu w ramach oferty turnusu rehabilitacyjnego, bezpłatne godziny konsultacyjne z psychologiem przeznaczone dla rodziny osoby chorej po udarze mózgu.


 

TERAPIA ZAJĘCIOWA

W ramach oddziaływań terapeutycznych zapewniamy zajęcia z zakresu arteterapii, muzykoterapii, terapii manualnej oraz zajęcia z elementami rehabilitacji funkcjonalnej.

Terapia zajęciowa ma na celu stymulację małej motoryki (zdolności pisania, chwytania, zapinania guzików, rozwoju chwytu) oraz rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności, wyobraźni. Poprzez te formy oddziaływania chory po udarze mózgu ma również możliwość podniesienia swojej samooceny i samoakceptacji.

Dzięki muzykoterapii, pacjent ma możliwość rozładowania wewnętrznych napięć, poprawienia koncentracji uwagi, stymulację funkcji językowych oraz pamięciowych, co jest doskonałym uzupełnieniem terapii neurologopedycznej u pacjentów z afazją.

Zajęcia mają formę grupową co, pozwala również na integrację społeczną chorego,  daje możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz zapobiega wycofaniu się i izolacji, która może być spowodowana niepełnosprawnością wynikającą z choroby.


 

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 

Po udarze mózgu może nastąpić afazja, czyli zespół zaburzeń językowych obejmujący tworzenie wypowiedzi językowych, jak i ich rozumienie. Przy tworzeniu programu terapii neurologopedycznej określamy typ afazji, który zależy od lokalizacji uszkodzenia mózgu.
 

Główne objawy afazji:
 

 • zaburzenia artykulacji
 • anomia czyli trudności w aktualizacji mowy
 • zaburzenie fluencji słownej
 • agramatyzm
 • parafazje-zniekształcenie słowa lub zamiana na inne
 • zaburzenie powtarzania
 • zaburzenia prozodii (mowa monotonna, bez akcentu, melodii i pauz)
 • zaburzenia rozumienia językowych wypowiedzi na poziomie percepcji oraz interpretacji znaczenia
 • zaburzenia integralnie związane z zespołem afazji to: zaburzenia języka pisanego, zaburzenie czytania, zaburzenie liczenia


Rehabilitacja afazji wspomagana jest programem komputerowym AFA-SYSTEM. Programy komputerowe to pomoc w specjalistycznej rehabilitacji chorych na afazję, która uwzględnia różne aspekty jego funkcjonowania: językowego, intelektualnego, ruchowego, emocjonalnego i społecznego.

Programy te są atrakcyjne dla chorego, a korzystanie z nich nie zakłada przedchorobowej umiejętności posługiwania się komputerem.

Znajdź nas: 

KONTAKT

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

 
 • TEL.: 692 297 274 (dyrektor placówki)
  pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
  sob. - niedz. i święta w godz. 9:00 - 17:00
   
 • TELEFON WSPARCIA: 22 559 24 38
  środy od 15.00 - 16.00 dla potrzebujących porady psychologa lub psychoterapeuty
Copyright © 2019 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
Wykonanie: www.jellinek.pl