Diagnostyka
Przychodnia Lekarska
Rehabilitacja
Psychologia
Informacje: 692 297 274  zakladopieki@akcemed.pl

Terapia i opieka psychologiczna

Indywidualna pomoc psychologiczna. Opieką psychologiczną objęci są wszyscy nasi pensjonariusze. W ramach oddziaływań psychologa mieści się podnoszenie samooceny, poprawa samopoczucia, zapobieganie stanom lękowym, depresji i wycofaniu się oraz ogólne zwiększenie aktywności chorego.
Neurorehabilitacja ma na celu poprawę funkcjonowania chorego w codziennym życiu oraz odroczenie procesów neurodegeneracyjnych, które mogą doprowadzić do pogłębiania zaburzeń zarówno w sferze poznawczej jak i emocjonalnej, w konsekwencji powodując całkowitą izolację chorego z otoczeniem.
 • Trening funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia, funkcji językowych) u osób, które doznały uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego na skutek:
  - choroby neurodegeneracyjnej (np. choroby Alzheimera i Parkinson, SM)
  - demencji
  - udaru mózgu
  - urazu czaszkowo – mózgowego
  - procesów zapalnych mózgu
  - innych nieznanych przyczyn uszkodzenia mózgu 
 • Trening orientacji w rzeczywistości. Trening przeznaczony jest dla osób w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera. Ma na celu stymulację i zachowanie orientacji w czasie i przestrzeni.
 • Terapia Reminiscencyja. Kierowana do osób starszych. Przywołuje wspomnienia chorego z młodości,  najlepiej o  pozytywnym ładunku emocjonalnym. Terapia ta stymuluje pracę neuronów w strukturach mózgu odpowiedzialnych za percepcję emocji oraz buduje poczucie bezpieczeństwa i tożsamości chorego. 
 • Trening umiejętności społecznych. Skierowany do wszystkich pensjonariuszy. Mający na celu wspomaganie integracji oraz zapobieganie wycofaniu chorego z życia społecznego, spowodowane chorobą i związanymi z nią wszelkimi trudnościami.
 • Terapia sensoryczna. Dedykowana chorym w zaawansowanych stadiach chorób neurodegeneracyjnych. Terapia polega na dostarczaniu bodźców  pochodzących ze świata zewnętrznego o dużej intensywności. Celem terapii jest oddziaływanie na osłabione zmysły chorego oraz podtrzymanie funkcji sensorycznych przez jak najdłuższy czas.
 • Badanie poziomu inteligencji ogólnej przy użyciu Skali Inteligencji Wechslera 
  WAIS – R (PL)
 
Opieką psychologiczną otaczamy również rodziny i opiekunów naszych pacjentów. Spotnania w Grupach Wsparcia mają na celu wsparcie oraz psychoedukację rodzin i opiekunów chorego, zwłaszcza w początkowej fazie choroby. Udzielamy wskazówek jak komunikować się z podopiecznym, jakich objawów u pacjenta możemy spodziewać się w trakcie procesu chorobowego oraz jak sobie z nimi radzić​.

Prowadzimy warsztaty psychologiczne dla personelu Zakładu Opieki i Rehabilitacji z zakresu:
 • podstawowych zagadnień psychologicznych procesu starzenia się oraz schorzeń towarzyszących osobom starszym,
 • sposobów komunikacji z pacjentem i rodziną,
 • sposobu radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.TELEFON WSPARCIA: +48 22 559 24 38

Dostępny w środy od 15.00 - 16.00 dla potrzebujących porady psychologa lub psychoterapeuty.

Znajdź nas: 

KONTAKT

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

 
 • TEL.: 692 297 274 (dyrektor placówki)
  pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
  sob. - niedz. i święta w godz. 9:00 - 17:00
   
 • TELEFON WSPARCIA: 22 559 24 38
  środy od 15.00 - 16.00 dla potrzebujących porady psychologa lub psychoterapeuty
Copyright © 2019 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
Wykonanie: www.jellinek.pl