Diagnostyka
Przychodnia Lekarska
Rehabilitacja
Psychologia
Informacje: 692 297 274  zakladopieki@akcemed.pl

Terapia zajęciowa

Różne formy terapii zajęciowej mające na celu zachowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych. Zajęcia w grupie zapobiegają pojawianiu się stanów lękowych i  depresyjnych oraz rozwijają poczucie przynależności do grupy, co jednocześnie podnosi samoocenę uczestnika. Proponujemy poniższe formy terapii zajęciowej:
 
 • Arteterapia – terapia przez sztukę. Ma ona na celu usprawnianie funkcji z zakresu małej motoryki, ale również jest stosowana jako forma pomocy w trudnościach społecznych i emocjonalnych wynikających z choroby i niepełnosprawności. Do technik wykorzystywanych w proponowanej przez nasz ośrodek arteterapii należą m.in.: rysunek, malarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo. Dzięki tej formie aktywizacji uczestnicy mogą rozwijać swoją ekspresję twórczą, wyobraźnię, kreatywność oraz  podnosić swoją samoocenę i samoakceptację. Dodatkowym czynnikiem motywującym jest wystawianie powstałych prac w naszym ośrodku.
 • Muzykoterapia. Jest jedną z form terapii zajęciowej, w której głównym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest muzyka. Głównym jej celem jest rozładowanie wewnętrznych napięć, poprawa koncentracji uwagi, regulacja emocji oraz uwrażliwienie estetyczne i integracja społeczna. W naszym ośrodku prowadzona jest muzykoterapia grupowa, polegająca na wspólnym śpiewaniu, słuchaniu muzyki, graniu na prostych instrumentach perkusyjnych.
 • Biblioterapia i drama. To formy terapii poprzez słowo. Teksty literackie, na których pracują nasi pensjonariusze dają im możliwość ćwiczenia koncentracji uwagi, poprawienia fluencji słownej oraz rozwijają w nich poczucie piękna słowa mówionego. Zajęcia mają charakter aktywizujący lub relaksacyjny.
 • Ludoterapia. Terapia, której głównym tematem są gry i zabawy, w których uczestniczą podopieczni naszego ośrodka. Wspomaga integrację grupy oraz umiejętność współpracy. Jest podejmowana dobrowolnie i często stanowi ważny punkt odniesienia w indywidualnej pracy terapeuty z uczestnikiem.
Znajdź nas: 

KONTAKT

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

 
 • TEL.: 692 297 274 (dyrektor placówki)
  pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
  sob. - niedz. i święta w godz. 9:00 - 17:00
   
 • TELEFON WSPARCIA: 22 559 24 38
  środy od 15.00 - 16.00 dla potrzebujących porady psychologa lub psychoterapeuty
Copyright © 2019 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
Wykonanie: www.jellinek.pl